Milieu monitoring systemen

Milieu monitoringssystemen verzamelen en analyseren gegevens met betrekking tot luchtkwaliteit en vervuiling, elektromagnetische velden, ioniserende stralingsniveaus en geluidsoverlast. Wie heeft milieumonitoring nodig? Elke privateonderneming of beheerder van de openbare ruimte die real-time, 24/7 betrouwbare gegevens nodig heeft om de luchtcondities in open en gesloten omgevingen te bewaken, zoals industriële, chemische en farmaceutische fabrieken, stedelijke en verkeersgebieden, bouwplaatsen, kassen en fokkerijen. Met deze apparaten verzamelde milieumonitoringgegevens kunnen naar de cloud worden verzonden voor toegang op afstand en beheer en om meer geavanceerde statistische analyses uit te voeren.